Počiatky zlatého korunavačného veku Bratislavy sa zrodili paradoxne v bitke  pri Moháči v roku 1526. Tradičné a posvätné miesto, chrám Panny Márie v Stoličnom Belehrade (Székesfehérvár) obsadili Turci, preto uhorská šľachta, svetskí aj cirkevní hodnostári hľadali útočisko na sever od Dunaja a čo najbližšie k Viedni. Také miesto bolo len jedno - pevný kamenný Prešporok. Kráľ Ferdinand v roku 1536 vyhlásil Bratislavu za hlavné mesto Uhorska (hl. mestom bola takmer 250 rokov) a z mesta obchodníkov, remeselníkov a vinohradníkov sa stalo sídlo panstva a cirkvi.

 

             

          Korunovácie v Dóme sv. Martina   

 
 

Maximilián  (1564 -1576)                                          8.IX.1563

Mária (manželka Maximiliána)                                 9.IX.1563

Rudolf II. (1576 -1608)                                             25.IX.1572

Matej II.  (1608 – 1619)                                            19.XI.1608

Anna  (manželka Mateja II.)                                    25.III.1613

Ferdinand II. (1619 – 1637)                                      1.VII.1618

Eleonóra  (manželka Ferdinanda II.)                     26.VII.1622

Mária Anna (1. manželka Ferdinanda III.)             14.II.1638

Ferdinand IV. (1646 – 1654)                                   16.VI.1647

Mária Eleonóra (3..manželka Ferdinanda III.)       6.VI.1655

Leopold I. (1657 – 1705)                                          27.VI.1655

Jozef I. (1705 – 1711)                                               9.XII.1687

Karol III. (1711 – 1740)                                             22.V.1712

Alžbeta Kristína (manželka Karola III.)                18.X.1714

Mária Terézia (1740 – 1780)                                  25.VI.1741

Leopold II. (1790 – 1792)                                         15.XI.1790

Mária Ludovika (3. manželka Františka I.)            7.IX.1808

Karolína Augusta (4. manželka Františka I.)      25.IX.1825

Ferdinand V. (1835 – 1848)                                    28.IX.1830

 
   

      

 
   

2003 - Maximilián Habsburgský                      6. september 2003

         

        Ako prvého korunovali v Bratislave za uhorského kráľa v dóme sv. Martina Maximiliána (obdobie vlády 1564 - 1576), syna Ferdinanda I.. Korunovácia sa uskutočnila 8. septembra 1563. Ceremoniál prvého korunovania v novom uhorskom sídelnom a korunovačnom meste sa uskutočnil podľa vzoru predchádzajúcích slávností, ktoré sa odohrali v Stoličnom Belehrade.

 

 
   

2004 - Mária Španielská                                 4. september 2004

 

          9. septembra 1563 včasráno korunovali vo farskom chráme sv. Martina za uhorskú kráľovnú Maximiliánovu manželku Máriu. 13. septembra usporiadal arciknieža Ferdinand konské dostihy. O tri dni neskôr, 16. septembra, usporiadal arciknieža Karol rytiersky turnaj.

 

2005 - Rudolf II.                                               3. september 2005

          Tak ako Ferdinand dal korunovať Maximiliána za uhorského kráľa ešte za svojej vlády, aj Maximilián sa rozhodol štyri roky pred svojou smrťou zabezpečiť uhorskú korunu svojmu prvorodenému synovi Rudolfovi. Vopred si zabezpečil súhlas uhorského snemu. Slávnostné korunovanie Rudolfa za uhorského kráľa sa konalo v Prešporku dňa 25. septembra 1572.

2006 - Matej II.                                             1.-3. september 2006

            Bol považovaný za veľmi otvoreného panovníka, u ktorého sa už v detstve vyvinula veľmi silná politická ctižiadostivosť. Za uhorského kráľa bol korunovaný ešte počas vlády jeho staršieho brata Rudolfa II., 19. novembra 1608.

 

 

*   All rights reserved  ©  bratislavainfo.sk  *