Najstaršia známa

                     fotografia Bratislavy.

                     Kapucínska ulica a

                     časť Župného 

                     námestia.

                Rok 1840/41?

 
  PANORAMATICKÉ  FOTOGRAFIE    
         
 

   

Bratislavský Hrad - je najvýraznejšou dominantou a neodmysliteľnou súčasťou panorámy hlavného mesta. Žigmund Luxemburský sa zaslúžil o veľkú prestavbu hradu. Okrem iného vyhĺbil v roku 1434 studňu siahajúcu do hĺbky skoro 85m. V roku 1811 vypukol ničivý požiar a uvrhol ho do takmer 150 ročného zabudnutia. Dnes slúži návštevníkom, štátnej reprezentácii a Slovenskému národnému múzeu.

 i

 
         
         
 

 

   

Michalská brána - bola súčasťou mestského opevnenia. Meno dostala od kostola sv.  Michala, ktorý stál neďaleko na predmestí. Postavili ju koncom 14. storočia. V minulosti mala padací most, padaciu mrežu a silné drevené vráta. Horná 8-boká časť veže bola postavená v rokoch 1511 - 1517. Dnešnú podobu dostala roku 1758 spolu so sochou sv. Michala, vyhotovenou bratislavským majstrom Petrom Ellerom. Michalská brána sa jediná zachovala zo starého opevnenia mesta. Mestské múzeum v Bratislave tu zriadilo expozíciu vojenského charakteru. Je tu expozícia zbraní a mestského opevnenia.

i

 
           
           
           
 

*   All rights reserved  ©  bratislavainfo.sk  *