Pri príležitosti prvej korunovácie v Bratislave z roku 1563 sa 6. septembra 2003 vrátil čas o 440 rokov naspäť, keď ulice Starého Mesta zaplnili davy ľudí, a Bratislava sa opäť stala korunovačným mestom.

V Dóme sv. Martina prebiehal autentický obrad korunovácie Maximiliána Habsburgského, prvého z dvanástich uhorských kráľov, ktorým kráľovskú korunu položili na hlavu práve pod jeho strechou. Takmer hodinový obrad obsahoval predstavenie a odporúčanie budúceho kráľa, jeho povzbudenie, vyznanie a sľub na prísažný kríž, pomazanie a udelenie kráľovských insígnií.

 

Tisíce zvedavcov, medzi ktorými nechýbali aj zahraniční turisti, očakávali kráľa pred chrámom. Keď sa rozozvučali zvony, z chrámu vyšiel práve pomazaný kráľ Maximilián v purpurovom plášti a s kráľovskou korunou na hlave. Úlohy kráľa sa zhostil slovenský herec Matej Landl, kráľovskú manželku mu presvedčivo robila slovenská herečka Anna Šišková. Kráľovský pár vysadol na kone, a spoločne so 120 členným sprievodom v dobových kostýmoch a tisícovým davom ľudu sa presunul korunovačnou cestou na Hlavné námestie. Tam kráľ zopakoval sľub aj pred „svojimi poddanými“ a pasoval rytierov Zlatej ostrohy. Obrad zakončila streľba z historických zbraní.

 

Tejto veľkolepej kultúrno-spoločenskej akcie sa zúčastnil aj veľvyslanec Európskej komisie na Slovensku Eric van der Linden, ktorý spolu so starostom Starého Mesta Petrom Čiernikom otvorili tradičnú ľudovú veselicu výstrelom z dela. Slávnosti sa zúčastnili aj také osobnosti ako veľvyslanec USA na Slovensku Ronald Weiser a bývalý slovenský prezident Michal Kováč. Z vtáčej fontány na Ventúrskej ulici tieklo víno, na Hviezdoslavovom námestí sa konali pravé „stredoveké trhy“ pre najmenších – deti si vyskúšali chôdzu na chodúľoch, prakom strieľali loptičky do sieťky. Dôkaz o našej minulosti nám na Hlavnom námestí poskytli aj majstri remeselníci, ktorí predstavili verejnosti to najlepšie zo súčasného slovenského ľudového umenia a remesla. V rámci slávností sa uskutočnila prvá súťaž o najlepšiu prešporskú štrúdľu. Zapojilo sa do nej sedem reštauračných zariadení z centra mesta a podľa hlasovania účastníkov slávnosti sa víťazom stal hotel Devín. Ten ponúkal zadarmo 750 porcií siedmich druhov tohto tradičného bratislavského koláča.

 

 

Coronatio (lat.), korunovanie či korunovácia, je slávnostný akt, pri ktorom kladú na hlavu predurčenej osobe kráľovskú alebo cisársku korunu, znak moci suverénneho panovníka. Je to slávnosť cirkevná a politická zároveň. Korunu na hlavu panovníka zvyčajne kladie najvyšší cirkevný hodnostár krajiny, ktorý zastupuje rímskeho pápeža. Panovník sa stáva panovníkom z Božej milosti, a preto prijíma korunu symbolicky z rúk pápeža. Kráľom alebo cisárom sa stáva až prijatím koruny, aj keby ho už boli zvolili alebo inak určili za vladára dávno predtým.

 

             

 

 

ZDROJ:                                                                                                                                                                                       

BRATISLAVA TOURIST SERVICE s.r.o.
Hlavné námestie 3
811 01 Bratislava

     
 

*   All rights reserved  ©  bratislavainfo.sk  *