Bratislavský Hrad

 

 

   

 

 

 

   

 

                    Hradná studňa - vybudovaná ako súčasť gotickej prestavby paláca, ukončenej v r. 1437. Pôvodne

                    vyúsťovala na nádvorí. Dnešná hĺbka je 84,7 m. Hladina vody je v hĺbke 42 m.

 

                    V 16. - 17. storočí upravená dnešná podzemná sieň so zásobnými nádržami, prístupná z hospodárskych

                    priestorov v západnom suteréne paláca i z dvora. V prvej polovici 17. storočia sa veľkými kolesovými

                    mechanizmami, uvádzanými do pohybu 3 mužmi, načerpalo za 24 hodín 200 vedier (okolo 11 tisíc litorv)

                    vody. Napriek tomu bol na hrade stály nedostatok vody. V 18. storočí zlepšil zásobovanie vodou vodovod

                    Jána Vlka Kempelena, bratislavčana, známeho mnohými vynálezmi. Voda sa čerpala z Dunaja pumpami na

                    konský  pohon. Drevené potrubie vodovodu ústilo do nádrží v tejto sieni.

                  

 

 

*   All rights reserved  ©  bratislavainfo.sk  *